හිච්චි උන්ට උවමනා දේවල් ටිකක් ( SE Students )

දැන් දැන් හුඟක් උන් මෘදුකාංග ලියන්නෝය. එයිනුත් බොහෝ උන් වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් සහ මොබයිල් ඇප් නිර්මාණය කරන්නෝය. උන් එක්ක හැරෙන්ට මාධවට නං බැරිය. උන්ගේ පරම්පරාව යාවත්කාලීන වී දැන් ඇත්තේ මාධවලාට ගව් ගාණක් ඉදිරියෙන් ය. උන්ගේ වලිගයවක් පේන්ට නැත.

මේ පරම්පරාවට මෙන් නොව මාධවලාට අන්තර්ජාලය ඒකාලයේ හරි මිලය. එසේම වේගයද ඉබි ගමනේ තිබූ ඒ කාලය සුව පහසු නැත. මාධවට ඇඟිලි තුඩු වලින් අන්තර්ජාලය අල්ලන්න අවුරුදු 25ත් පනිනකම් ඉන්ට උනේ ඒකය. දැන් අලුත උපන් එකා උපන් ගමන්ම ජාලයේ ය.

ඉතිම් මේ කියන්ට යන්නේ අලුත උපදින මෘදුකාංග සංවර්ධනය කරන්ට උගනින හිච්චි උන්ට වැදගත් දේවල් කීපයක් ගැනය.

 

framework - 

වර්තමානයේ දී පරිගණක භාෂා කීපයක් එක්කාසු කර හෝ තනි භාෂාවකින් හෝ වැඩ පහසු කර ගැනීමට නිර්මාණය කර ඇත්තේ මෙම කියන framework නිර්මාණය කර ඇත. මෙමගින් අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා වේගවත්ව සහ පහසුවෙන් විවිධ පද්ධති නිර්මාණය කර ගැනීමට අවකාශ ලබා දීම අරමුණ වන්නේය. පරිගණක භාෂා කීපයක දැනුම ඇති ඉන්ජිනේරුවරු මෙම framework භාවිතයෙන් ව්‍යාපෘති සාර්ථක ලෙස ගොඩ නගන්නේ ඒමය.

framework සඳහා උදාහරණ පහත දක්වා ඇත -

 • Angular 
 • Bootstrap
 • ASP.NET
 • Laravel 
 • Angular JS
 • React 

 framework  සහ Computer Programming Language  අතර වෙනස?

Computer Programming Language යනු වැඩසටහන් ලිවීම සඳහා භාවිතා කරන පරිගණක භාෂා වන අතර ඒ තුල විධාන ගණනාවක් අඩංගු වේ. එම විධාන නිසි පරිදි පෙලගැස්වීම මගින් පරිගණක වැඩසටහනක් / වෙබ් අඩවියක් වැනිදෑ නිර්මාණය කල හැකිය.

framework යනු මෙම පරිගණක භාෂා භාවිතා කර වැඩසටහන් ලිවීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති වේදිකාවක් පමණි. ඒ තුල අදාල විධාන කැටි කොට දක්වා ඇති අතර framework භාවිතයෙන් පහසුවෙන් පරිගණක භාෂා එකක් හෝ කීපයක් මගින් වැඩසටහන් ලිවීමට අවකාශ ලබා දේ.

framework  භාවිතයේ වාසි - 

 • කේත ලිවීම වේගවත් සහ පහසු වීම
 • දත්ත පද්ධති නිර්මාණය කිරීමේදී පහසු වීම
 • කේත කෙටි වීම සහ අවශ්‍ය කේත ප්‍රමාණය අවම වීම
 • වැරදි අවම වීම 
 • පද්ධති වල ඇතිවන දෝශ නිරාකරණය කිරීම පහසු වීම සහ දෝශ අවම වීම
 • පද්ධති ආරක්ෂාව සඳහා කටයුතු කල හැකි වීමේ පහසුකම් තිබීම
 • පද්ධති සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පහසු වීම


framework වර්ග 

Front End framework - පද්ධතියේ අතුරුමුහුණත් නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා වන අතර එමගින් වඩාත් ඵලදායී ලෙස අතුරුමුහුණත සහ ඒ ආශ්‍රිත කාර්යයන් නිර්මාණය කල හැකිය.

Front End framework සඳහා උදාහරණ  - 

 • React
 • Angular
 • Bootstrap
 • Jquery
 • Angular JS

Back End framework - නිර්මාණය කරනු ලබන පද්ධතීන් සහ පරිගණක සර්වරය (Server) අතර කටයුතු කළමණාකරණය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. එසේම දත්තපද්ධති වල කටයුතු වලදී Front End frameworkමගින් නිර්මාණය කර ඇති අතුරු මුහුණත වෙත තොරතුරු හුවමාරුව සඳහා මෙම Back End framework භාවිතයෙන් කේත ලියනු ඇත.

Back End framework සඳහා උදාහරණ  - 

 • cakePHP
 • php
 • Ruby
 • Asp.net
 
එසේම මෙම framework කොටස් හතරකට වෙන් කරනුයේ පහසුව සඳහාය
 •     Web application development frameworks. - මෙමගින් වෙබ් යෙදුම්  නිර්මාණ කල හැකිය.
 •     DataScience frameworks. - දත්ත එකතු කරමින් තොරතුරු විශ්ලේෂණ කිරීමට යොදා ගන්නා frameworks ය.
 •     Mobile application development frameworks. - ජංගම දුරකථන සඳහා ඇප් ලිවීමේදී භාවිතා කෙරේ.
 •     Content management frameworks. - වෙබ් අඩවි / බ්ලොග් අඩවි  / විද්‍යුත් පොත් (E boooks) නිර්මාණයේදී සහ  කළමණාකරණයේදී භාවිතා වේ.
 ප්‍රසිද්ධ frameworks කීපයක් සැකෙවින්.....

React - 
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAACuCAMAAABEK7LrAAAAQlBMVEX///9h2vta2ftT2Pv7/v/1/P9F1fuz6/2X5fzx+//p+f7g9/5s3Pu87f2P4/zW9P573/yG4fyr6v3H8P2h5/zO8v17aS8XAAALEUlEQVR4nOVd56KjKhCOYEUQbO//qleNDFWFrO4m3Pmz5XiAgel8wOv1CeVkrGn2pn7gTfFRKzsVDR/6vTFajyT/k8aiqJm7EuO96wzhEves/ZCXomX90gCSrWFcdnNz73iPaO4UF8BM1jES3xRhXaaYAF66+f5RuzRlNhvv7pEYImeyGQTyt5VNz4xdp97b9bYsKK7/af2NA8L9U+PfqRCHfW/9lyxQVwpWHs7INivijwzIZffdae8rK2IOsDr5LC4b6h7kJB+07hF+k7VECE2XWk8mW6g8jeHhOTvMFR8YdYwvNA69zQsW43kzo7UcCxf9MK6tsU7TfswfYyRT5n6SfisvilmY8o5QfSIWRW0uBy7FXBSyNTIpB5U9xUeFoYvW/Ek+0EwfHUatv4nXqzUsLsqoLUEttISrJ7hYRiuDEkRdLSiY0CcaHZivxVjpXyHh+YxQ+Ql9RksYDMArvA0zRB/XHp0ntfGJYF4XyuELdi8Hb8r7faLwcPAFqXS1R8IRr1b3QghXR+ZNGkfUP7EkfF9xJI7Na0NLXXCskGnWha+kxwEN2RlG9AnDJVUdHS3IRkxX+rLSZjSvdCbPpWaQi/+AuhdSvD2arlOrO388gS4Xk/7//aFV24hQqWj3u3dY7qtwrtA1BTzK4j107biKk/trMf6U+D4QdG1JZi3Qx299zbWgGWfX6QaTvd2vJOM+EhwwR61miNHqDHKq1gO71swlInu7iHbiCeJFHPS1phAoI0SzAHgKMqm7Ybg/ciw6KbVh31fK1CKh3AdCgXZIauTtwbzMqHAd+AuMaqNXchbqq3cbeX9+1UjJCLbsMzWj+42P4KoCBKh3V1SaeO1rbU4QDVDzncC23M7Irn1lhD1sTE7QSVDiEJf93c0IkQ3HeCijVBEn7h/191zDrc5IuFx93F/IkD5a6j7TKKpUBaIcxX4AfcSIWTzCXcSvfhUjk1W7whGFyMcYiZfZvHL9SBUccDyv7MEzNKoAC8GfwV6ofYqRaD+iqjqIUsVJ6Dw85keiPTtSg+dcMYUCf/05zy4VNizW0hKQNTfiWtgYpiYy1qKPRb+npQf4WiW27yUcVSE0LA0fnop+iz2LDnIGeQWGSq5gpUxxkOnaXRDq72YklwkCDfhY6QTkgypnRP5CpUVUpj93Z4i5nNLy+ttG8aESPLVHhEJyDJnqhnueUJJSXl62nCsbJbQhN0LZses2JCO3Fx9gkwdfegJNiIxvtf2Cy1illb3dXw5qs8A5Gi2Dpf1Ema7LRuSnd4daWqXxYjZVguu6HKj+Xia903OVxiasHiQ/89ZtoX6coe5c4aEa9ACaYwjytUpBet9GTx+mJoUsYge530hikpEzqZhBDeicF0XTNGSn5a9Fkc9y+y7DZ5WhVjLyxJbVKIdw0jhRtTg61XXddT1Q1y3/MQEjCJ2IP+zy3W991b6ZT9uLdmbDMmijauIl7ediYW5gsw8gBbp+v9FS0ZZZjm04q8XqIOxxXpNkDWWiZlzXaig03x5pbVTr01Q0pGU1LUsXxBFPK4CjLGnNWrKB8WDxQwvNcSQ3XzK2CNIkcHkDCxY7JRbTImxSRQI2lT4h6dszIRYWbuVB42Zhhwr5rydUZCFAPjzEhGJm/0tIyhBP7RAzFEkYyGe5rmi4eUnyhtf4HPGmMUFXEmK1rvU0TcNGy1/q1T4Lsf04kJml05o3d6UkZJxoedLzOu3a3jPl5BwHvBg8rnNyrnCopNN4Q+iYz0dQ0DcL5aKa9cAY6OdlhL6RivUFY0Mt6Ir9PWIHYzGEAAxPqKh6F5e7D3i1/F01t4QUuYpfAjdttW3f8ZUXhLRz1a1e6aizrL8EGRwTqQ81E6O+4nkuBw0Qq+AEQqY3GvhraY5X/dHyL0PxAaeuqeD9iXpb067yjOAoD4TL3ifODzvFZc9jY5aCd65+I4CSW4VMWagN37x+acxb5eQGJsWVM1R2cazMtSNTaFW5ScqDmcWCYMVUahsMwmX8v9yNQNMg3CBoEbBw4DzpHTuPS1pxAgm5me9CFbGMSh9GWEdjWgB01r4Ir6gj34j6ck8fVS66GO3oWKiy6WkigdAlDm9RQHqvQ8AgOXw3lpPJEbEwHAinFroY0U4JMcCPtGRaFqzDNz/kmGWhSw/XJXhOi3x5R625xZcYwWYw2V/tt76QIFtq8mdgORbJkw/QF8g95FRGaYCs/swUkvMzHq21D4sm+3SNLIPAlIC0GfXRMIIqqqoR812ybKBeM0+mh8HdyfrPhlghPLn5tLQpoKBQE/wkC4JcDYqSAAF11KBoJ0Na8DFChxmwXdz5jEMDLvw9/7kqWB+0Svg48iM7owrbb7GENUK+5SWGV0BHxSITznqEAwUY81u24CCGb/s1b5nYsvolLhOs9agQARP8th6yVH4EAW17E457yUd/6BFmWfDfLA24YU/lMOeT5tAWhzpxl5XJDBakuz/ePB77C060vTGEzkwC9LzqD5heFw1cDJYhX6TabVeFm+vEFND4cf/NoMmXWygftf4ynxAAyTlcJVTaGE9tsxFu5Iw8lk1WYjc7KP9xWhnOW90UW6LDtTMuF8h6Aq0oSUC9PcDGn1m40VgDSrcsCYzhPAjRUMTWjqS2LXbp/pXj4DMM1lYpcpi8OiVfJQucO27liFQYZS6ydgjs2huA5+gnWBBrEZv+mBF78dRxjknCuwJ2DtVhFn3roQGDFRK/wikQA9xgjG045MMTyWiwCDnJAUGb2sfT4CoQmJRB3tnGYTm+sM3OGHFiS/uQZhiui4ELAgwDCHQgMkzt1uzsW2Kf25za47SWhJTmB4HoYLU5JvsfrLDjkkwNcPJbcsqHxyYZJ6+uD3bspMKZXUsKGFdoEjmaHdvjqq4YsQXYtHHBIAGZQMhtFIicu9B8wih0uJWsq4Kog2exZDF4GDLF3HMKte8R2IAZz7jJmiXyLjl4Fr2EGnGuytpHAYxXRP1LO5/jGAhbdz2MOD1pSxJ0QGXvSeb3G+9yXYMATJKUB3V3q/mFivgQJq3ato7ZWpdgqE26gZHAIy4bgXp6tvnGa0ZcdQbI3dmutUMibUZ+XbSSUfZ0zO/PO0Q5l7eHKOwfhSjJBI3phPHJJFZaqhsin1+c6iZTfPi0HKSuy/iWclAyBbp0SqbpFLG/bVvh0JVcbiuks9HzC1tvnTnCQ1dhb4bWP7oZms72tBcwMPwiYOCVDIRjpURANa90YE4vL/As+zfAM3sUUcCz13dAAT1nCKKhgK9IcKbKOj8AZ1rBzb3gzI3SgMtu9FUA5j873fMVkHL0x5DyjR4G+aO/A/LfKJFjFzulcBBmp0SOJv29w2Li4cNiUBP79eN7qRyoPDvimmU/dMT19NAx+aFDx8kcA0/mYH4qVyUkc3lF/HUibkHzK64TSeaCl2Su3EnlEqRkrqVK5qKwZK5uS+YyvWSuN0znwslUrgBN5lLWZK7JTebi4v/1VdJfebl3MtetJ3MBfjJPEqTzSIQ0Pb/+bEcyD6kk87TN335sSPZ2/zOVqTz/9PGDXOLbHuQKfiKt+fIn0oIfrdNfEP7GR+uSeUYwnYcdk3lqM5nHT9N5jjaZB4LTebI5nUe0k3nWPJmH5q1ygqf3A2PlaYidI/Luz6hs6g/7X8QlopT4ek0nCDYcVQT7jKbMy8oKBY3Mr5sjACuOm5FPae4cyPoyno59EHET1rm4Yoy7KPj759TMXal4WbG/PfOBlUKoaFmPNdwyxmVnnyJ6kHIy1jJg6Qd+jvO9oqLhgywS03okn1nd/wCcq6mgZWSdIgAAAABJRU5ErkJggg==
 
 JAVA Script භාවිතා කර වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීමට, විශේෂයෙන් Front End කටයුතු සඳහා නිර්මාණයකර ඇති ජනප්‍රිය framework එකකි. 2013 වසර් එලිදක්වා ඇත.
 
 
Angular -  
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/...
Java Script, Type Script, Angular JS යන පරිගණක භාෂා භාවිතයෙන් වැඩසටහන් නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකි ගූගල් සමාගම 2016 දී එලිදැක්වූ framework එකකි. තනි පිටුවක වෙබ් වැඩසටහන් ලිවීමට භාවිතා කල ජනප්‍රිය framework එකකි.

 
            Bootstrap
 
වෙබ් අඩවි සහ යෙදුම් වල පෙනුම, වෙබ් පෝරම ආදිය අලංකාරව නිර්මාණය කර ගැනීමට මෙම CSS, Java Script භාවිතා කරමින් වැඩසටහන් ලිවීමට හැකි අයුරින් නිර්මාණය කර ඇති ජනප්‍රිය  framework එකකි
 
 
            Word Press
බ්ලොග් අඩවි නිර්මාණය සඳහා ආරම්භ කල මෙම වර්ඩ්ප්‍රෙස් වර්තමානයේදී CMS (content management system) අතරේ ජනප්‍රියම, වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන framework එකය. Templates හා Plugins විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු මෙය මගින් ඉතා පහසුවෙන් වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කර ගත හැකිය.
 
 
            PHP 

PHP: Hypertext Preprocessor
 
දත්ත පද්ධති නිර්මාණය ආදී කටයුතු වලදී මෙන්ම වෙබ් යෙදුම් වලදී ද Back End framework එකක් ලෙසින් භාවිතා කරන මෙම භාෂාව 1995දී එලිදක්වා ඇති අතර මේ වන විට වයස අවුරුදු විසි අටක කාලයක් සාර්ථකව භාවිතා වේ.
 
 
            ASP.net
www.natmarchand.fr/wp-content/uploads/2018/05/asp....
 Microsoft සමාගමේ නිර්මාණයක් වන මෙම ASP.net 2002 දී එලි දක්වා ඇති අතර සර්වර් වල ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් ලිවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. Active Server Pages Network Enabled Technologies යනුවෙන් දිගු නාමය ASP.net ලෙස කෙටි කර දක්වා ඇත.
 
 
පරිගණක භාෂා පිලිබඳ මාධව කලින් ලියූ ලිපි
 
 කෝඩිං ලියන්නට Visual Studio Code. 

මෘදුකාංග ඉන්ජිනේරුවෙකු වීමට නම් 

ලියවන්නෝ!!

වැඩ්ඩෙක් වෙන්න භාෂා! 

පරිගණක භාෂාවක් උගැනීම අමාරු කාර්යයක් නොවන්නේය. ගණිත සහ තාර්කික හැකියාව අවශ්‍ය වන්නේ නමුදු ඒවාපිලිබඳ දැනුමක් නැති අයට උවද උගත හැකි භාෂාවන් ඇත්තේය. එබැවින් පරිගණක භාෂා දැනුම ලබාදීම අනාගත ආයෝජනයක් වනු ඇතැයි මාධව දැඩිව අදහන දෙයකි.

 

පාසල් අධ්‍යාපනයේ පටන් මෙම පරිගණක භාෂා සහ framework පිලිබඳව අධ්‍යාපනයක් ඉංග්‍රීසි බසින් ලබා දෙන්නේ නම් මෙම උතුම් රාජය්‍යයේ දරුවන් මේ රටට ඩොලර් වැසි වස්සනු ඇත.මේ සාවූ පිරිසක් රට හැර නොයනු ඇත. හොරකම් කිරීම ඇති පදම් කරන්නට පවා ඩොලර් වස්සන්ට පරිගණක වැඩසටහන් ලියන්නන් හට හැකියාව ඇත. 
 
එබැවින් අවශ්‍ය වන්නේ පරිගණක අධ්‍යාපනය නිසි පරිදි යාවත්කාලීන කොට දක්ෂයින් බිහි කිරීම පමණක්ය. හැබැයි ඒක සිංහල හෝ දෙමළ පෙලපොතක්  ලබාදීමෙන් සහ පල් වන ගුරුවරුන්ව උගන්වන්ට දැමීමෙන් නම් නොහැකිය.

1 Comments

Your Comments / ඔබේ ප්‍රතිචාර

Previous Post Next Post

Contact Form