කකන හුවි!!


එහා ගෙදර පිප්පියා
මෙහා ගෙදර චූටියා
දෙන්නම එක්වී ඊයේ
රෑ මැද ගමනක් ගියා
 
නල්ලතන්නි ඉදන් හනික
තොලංගමුව වෙත ඇදුනා
ආයෙ ආයෙමත් මහරෑ
තොලංගමුවෙ දග කෙරුවා.
 
මහ රෑ කලබල මැද්දෙ
බෙලි අත්තට පිය නැගුවා.
බෙලිඅත්තේ සතුටු උයන
මහ රෑ කෙලි බිමක් උනා
 
හෙමින් හෙමින් හෙමින් දෙන්න
තංගල්ලට ලගා උනා
තංගල්ලේ වටකුරු මං
අතර පිප්පි සැරි සැරුවා
 
තංගල්ලෙ ටවුම වටේ
පිප්පි අයිය එහෙ මෙහෙ යයි.
පිප්පි අයිය යන විදියට
චූටි නංගි හරි තුටු වෙයි.
 
සුන්දර තංගල්ල පුරා
දුව පැන සෙල්ලම් කරලා
හරිම පිපාසේ පිප්පිට
ඉවසුන් නෑ දිය බොන්නට.
 
තංගල්ලෙන් බඩල් ගමුව
වෙතට යද්දි වෙලා ගියා
බඩල්ගමුවෙ වතුරකොයිද
දැන් තිබහා වැඩි කෙරුවා.
 
බඩල්ගමුවෙ සිට පිප්පී
දෙපානමට යන්න ගියා
දෙපානමෙන් එගොඩ වෙන්න
විදියක් නෑ වතුර ගලා
 
දෙපානමෙන් පිපාසයට
වතුර ටිකක් ලැබගත්තා
චූටි දිහා බැලු පිප්පි
ඇගෙ සිප්පිය සිප ගත්තා
 
මොකද කරන්නේ චූටී
ඇහුවා අපෙ කලු පිප්පී.
ගලබොඩ යමු එහෙනම් අපි
කියා කිව්ව චූටි නගා.
 
ගලබොඩ විතරද පුලුවන්
ඇහුව පිප්පි දුකෙන් වගේ
අනේ රත්තරං පිප්පි
බෑ මට දැං යන්න ලෙනේ.
 
මම තාමත් කිරි කෝඩූ
ඒ හිංදා වෙයි පාඩූ
ඉවසං ඉමු ඒ වෙනකන්
අද අපි යමු ගලබඩ තෙක්
 
චූටි එහෙම කිව්ව නිසා
පිප්පිට ආලේ හිතුනා
මල නොතලා රොන් ගත්තත්
දිනෙක මලම මගෙ සිතුනා
 
දෙන්න හනික ගලබඩ යයි.
ගල් මතුපිට දැන් ලිස්සයි
ලිස්සන ගල් මතින් පිප්පි
චූටි අරන් එහෙ මෙහෙ යයි.
ගලබොඩ දිය ඇල්ල පුරා
පිනි විසිරී ගලා ගියා
චූටි නගා ඉපිලෙද්දී
පිප්පි හොරෙන් ගෙදර ගියා.
 

Your Comments / ඔබේ ප්‍රතිචාර

Previous Post Next Post

Contact Form