විද්‍යූත් ලිපියෙන් ලද කතා!


මාධවට මේ දැන් ටික දවසකට කලින් හම්බුනා නියම ඊ-මේල් 1ක්. අදුනන සර් කෙනෙක් එවපු 1ක්.ඒකේ තිබ්බේ නියම කථා ටිකක්!ඉතින් හිතුවා ඔයාලටත් බලා ගන්න ඒ ටික දැම්මොත් නියමයි කියලා.ඒ නිසා ඕං ඒ ටික දැම්මා!

බැලුවොත් එළ නම් කමෙන්ට් කරන්නකෝ!

---------------------------------------------------------------------


Husband V/S Wife


Husband: Do you know the meaning of W I F E?
                 It means, Without Information,
                 Fighting Everytime!

Wife: No darling, it means, With Idiot For Ever

---------------------------------------------------------------------
Husband V/S Wife

Wife: I wish I was a newspaper,
         So I'd be in your hands all day.

Husband: I too wish that you were a newspaper,
                So I could have a new one everyday.

---------------------------------------------------------------------

Doctor: Your husband needs rest and peace. Here are some            
              sleeping  pills..

Wife: When must I give them to him?

Doctor: They are for you

---------------------------------------------------------------------


Wife: I had to marry you to find out how stupid you are.

Husband: You should have known it the minute
I asked you to marry me.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

මරු කතා ටිකක් නේද? හොදයි නම් කමෙන්ට් කරලා යන්නකෝ! 


3 Comments

Your Comments / ඔබේ ප්‍රතිචාර

  1. maru kath thawa thiyenawana danma

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
Previous Post Next Post

Contact Form