ආදරය සොයන්නී..................
ගෙවී යන ජීවිතය
පීරමින් සොයා යන
ආදරය...........

තවමත් නොදන්නා ජීවිතයකට
එකතු වන්නට පෙරුම් පුරනා
ඈ..........

ඇය පතන ආදරය
ලැබෙනු ඇත නිසැකවම
පුංචි හදවතට.........

මව් තුරුලින් මිදීමට
බියට පත් වී සිටින ඈ
සැනසෙනු ඇත
දිනෙක
සැබෑ ආදරය ලැබ ඔහුගේ
උණුසුම් පපුතුරෙහි
සදාකල්හිම........

Comments

Popular posts from this blog

ඔහොම තමයි දුවේ ඔය කාලෙට.........................!! (18 + කස්ටියට පමණක් නම් ඉතා සුදුසුයි.....!)

school stories! පාසල් කතා! ලස්සනයි! සුන්දරයි!

නිවැරදිව සොලවා හොල්මනක් පොටෝ ගමු!