ධනපති පංතියේ දුයිෂේන්.............!


නිර්ධන පංතියේ

සමාජවාදී දුයිෂේන්

ධනපති පංතියේ

එලකිරි පොරක් උනා නං

නිර්ධන පංතියේ

දුප්පත් අල්තීනායි

තාමත් දන්නේ නෑ

කවදාහෝ වසන්තය

ඈ සොයා එන බව..........!

Comments

  1. හෙහ්, ඒකනම් සහතික ඇත්ත..

    ReplyDelete
  2. ඒකත් එහෙම තමයි බං....

    සාලිය ....මාලා....

    ReplyDelete

Post a Comment

Your Comments / ඔබේ ප්‍රතිචාර

Popular posts from this blog

ඔහොම තමයි දුවේ ඔය කාලෙට.........................!! (18 + කස්ටියට පමණක් නම් ඉතා සුදුසුයි.....!)

school stories! පාසල් කතා! ලස්සනයි! සුන්දරයි!

නිවැරදිව සොලවා හොල්මනක් පොටෝ ගමු!