කාලයට ඉඩ දෙන්න..............මොන බොරුද?
ඉඩ දී බලා සිටීම?
කාලයට

කල හැකි දෙයක් නොමැත
කාලයාට
වැය වී යාම මිස
වෙන දෙයක්

අප විසින් සොයා ගත යුතුය
විසඳුම් අපේ පැනයන්ට
කාලයාගේ විසඳුම්
පැමිණෙන තෙක් බලා නොසිට!

Comments

 1. කාලයට ඉඩ දෙන එක සමහර වෙලාවට මෝඩ වැඩක්.. ඒ දේ පස්සට යනවා ම්ස විසදුමක් ලැබෙන්නේ නෑ..

  ReplyDelete
 2. කාලයට ඉඩ දෙන එක තමා කරන්න තියෙන්නේ නවත්තන්න බැහැ නේ ඒක... ඒක නිසා ස්වයංක්‍රීයව අපි කාලයට ඉඩ දෙනවා

  ReplyDelete
 3. කාලයත් එක්කම තමයි යන්න තියෙන්නේ. අමතක කරන්න එපා කාලයට විසඳිය හැකි ප්‍රශ්නත් තියෙනවා.

  ReplyDelete
 4. මටත් හිතෙන්නෙ කාලයට විසදන්න පුලුවන් ප්‍රශ්නත් තියෙනව

  ReplyDelete

Post a Comment

Your Comments / ඔබේ ප්‍රතිචාර

Popular posts from this blog

ඔහොම තමයි දුවේ ඔය කාලෙට.........................!! (18 + කස්ටියට පමණක් නම් ඉතා සුදුසුයි.....!)

school stories! පාසල් කතා! ලස්සනයි! සුන්දරයි!

නිවැරදිව සොලවා හොල්මනක් පොටෝ ගමු!